Szkolenia

Ważnym atutem prężnie rozwijających się organizacji jest wysoko wykwalifikowany zespół ludzi, dlatego stale inwestujemy w potencjał intelektualny naszych pracowników i dbamy o podnoszenie ich kwalifikacji zawodowych oraz rozwój kompetencji osobistych.

szkolenia mające na celu przygotować nowozatrudnioną osobę do pracy na danym stanowisku. Szkolenia wdrożeniowe są prowadzone przez wykwalifikowanych trenerów wewnętrznych i odbywają się w oddziale firmy, do której aplikuje kandydat.

cykl szkoleń przygotowanych z myślą o kadrze kierowniczej. Szkolenia te organizowane są wewnętrznie przez dział personalny, jak również przez firmy zewnętrzne, z którymi współpracujemy. Tematyka szkoleń dostosowana jest do potrzeb kadry kierowniczej. Najczęściej tematyka szkoleń obejmuje zagadnienia:
- motywowanie
- budowanie zespołu
- coaching
- przywództwo

cykl warsztatów dających możliwość rozwoju szeroko pojętych umiejętności osobistych i interpersonalnych, które mają rozwinąć umiejętności potrzebne w pracy, ale i w życiu osobistym. Do tej pory zorganizowaliśmy warsztaty obejmujące następującą tematykę:
- zarządzanie czasem
- emisja głosu
- autoprezentacja
- radzenie sobie ze stresem
- techniki pamięciowe

są to profesjonalne szkolenia branżowe dla pracowników działów technicznych, np. IT. Mają na celu wzbogacenie posiadanej wiedzy i rozwój nowych umiejętności. Są też szansą na wymianę doświadczeń, dzielenie się pomysłami i wypracowanie innowacyjnych rozwiązań usprawniających pracę danego działu.

dotyczą przede wszystkim działu handlowego. Podczas szkolenia handlowcy zapoznają się z nowym produktem. Mają miejsce zawsze przy zmianie kampanii sprzedażowej i dotyczą przede wszystkim działu handlowego. Dzięki tym szkoleniom nasi handlowcy są zawsze dobrze poinformowani na temat produktów, które oferujemy.