Aplikuj

Wybierz sposób wypełnienia formularza.

Aplikuję na stanowisko:
Nazwa stanowiska: *
Lokalizacja zatrudnienia: *
Możliwość rozpoczęcia od: *
Dane osobowe:
Imię: *
Nazwisko: *
Zdjęcie kandydata:
( legitymacyjne * max. rozmiar zdjęcia: 500kB, preferowany format: 30 x 37 mm (jpg))
Data urodzenia: *
Miejsce urodzenia: *
Adres zameldowania:
Ulica: *
Nr domu: *
Nr lokalu:
Miejscowość: *
Kod pocztowy: *
Województwo: *
Adres korespondencyjny:
Ulica:
Nr domu:
Nr lokalu:
Miejscowość:
Kod pocztowy:
Województwo:
Dane kontaktowe:
Telefon domowy:

np. 0523210654
Telefon komórkowy: *

np. 0600123456
E-mail: *
Wykształcenie:

Wykształcenie ukończone
(potwierdzone świadectwem/dyplomem)

Wykształcenie: *
Nazwa ostatniej szkoły: *
Tryb nauki:
Rok ukończenia: *
Kierunek, Specjalność:
Uzyskany tytuł:
Czy nadal się uczysz/studiujesz?
tak nie
Nazwa szkoły:
Typ szkoły:
Tryb nauki:
Rok ukończenia:
Kierunek, Specjalność:
Rok studiów (aktualnie):
KURSY, SZKOLENIA, STYPENDIA
NAZWA ROK UKOŃCZENIA UZYSKANY TYTUŁ
Doświadczenie zawodowe (również staże, praktyki, prace sezonowe):
brak,    poniżej 1 roku,    1-2 lat,    2-5 lat,    powyżej 5 lat
Curriculum Vitae
Załącz plik z CV*:
(max. rozmiar CV: 500kB, format: pdf, doc, odt)
Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.) informujemy, iż:
  • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest "Contact Center" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bydgoszczy (85-240), ul. Kraszewskiego 1, zwana dalej Spółką,
  • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane wyłącznie w celach rekrutacyjnych Spółki, prowadzonych obecnie i w przyszłości przez okres 1 roku i nie będą udostępniane innym odbiorcom,
  • posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania,
  • podanie Spółce danych osobowych jest dobrowolne.
* Pola obowiązkowe.

W przypadku problemów z wypełnieniem Formularza Aplikacyjnego prosimy o kontakt z Działem Personalnym
praca@ccenter.pl